3 Mei 2011

Tatabahasa-Perkongsian Laman Guru Selamanya

MEMBIASAKAN YANG BETUL, MEMBETULKAN YANG BIASA
Bil.
Salah
Betul
Catatan
1
Ke 4 Ke-4 Perlu ada tanda sempang sebelum angka 4.Contoh:
 • • Ke-21
 • • Ke-10
Dieja sebagai satu perkataan apabila angka itu diganti dengan abjad.
Contoh:
 • • Ketiga
 • • Kesepuluh
 • • Keempat
Dalam penulisan nombor 1 hingga 9 elok ditulis dalam perkataan, nombor 10 dan seterusnya ditulis dalam angka
2
mengambilkira Mengambil kira Kata majmuk dieja terpisah.Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan apabila menerima awalan dan akhiran.
Contoh:
 • Ambil alih
 • Mengambil alih
 • Pengambilan
 • Anak tiri
 • Beranak tiri
 • Menganaktirikan
3
7hb Jun 2010 7 Jun 2010 Perlu seragam, tidak perlu hb.
4
Anggaran peruntukkan Anggaran peruntukan
 • Akhiran an membentuk KN.
 • Akhiran kan membentuk KK.
 • Kekeliruan timbul apabila
 • perkataan berakhir dengan konsonan k.
Contoh:
 • Semak
 • Semak + an = semakan (KN)
 • Semak + kan = semakkan (KK)
 • Gosok
 • Gosok + an = gosokan (KN)
 • Gosok + kan = gosokkan (KK)
5
Tempoh penyambunganmulai dari Jun 2010 hingga Mei 2011. Tempoh penyambunganmulai Jun 2010 hingga Mei 2011. Tidak perlu kata sendi dariselepas mulai.
6
…inovasi diantara Jabatan/Agensi …inovasi antara Jabatan/Agensi. Kata sendi nama di antara untuk menunjukkan tempat atau ruang.
7
maklumbalas maklum balas Kata majmuk, dieja terpisah.
8
Juru Perunding juruperunding Juru – orang yang mempunyai keahlian dlm sesuatu perkara (biasanya dipakai dlm kata majmuk dan dieja bersambung sebagai satu perkataan).Contoh:
 • • Juruacara
 • • Juruanalisis
 • • Juruaudit
 • • Jurubahasa
 • • Jurubina
 • • Jurucerakin
 • • Juruelektrik
 • • Jurujual
 • • Jurunikah
9
diperingkat di peringkat Kata sendi di, dieja terpisah.
10
…antara Bahagian Acara KPKK dan Bahagian Pengurusan dan Analisis Maklumat… …antara Bahagian Acara KPKK dengan Bahagian Pengurusan dan Analisis Maklumat… Padanan antara ialah dengan. Dan hanya terpakai apabila melibatkan lebih daripada dua pihak.Contoh:
 • •Perjanjian antara RTM dengan Media Prima
 • •Perjanjian antara RTM, Media Prima dan ASTRO
11
perlaksanaan pelaksanaan Pelaksanaan kerana daripada proses melaksanakan.
12
…di kaitkan dengan… …dikaitkan dengan… Kait, KK. Dgn demikian awalan di dieja sebagai satu perkataan.
13
Lawatan Kerja Yab Perdana Menteri… Lawatan Kerja YAB Perdana Menteri… Y A dan B, dieja menggunakan huruf besar.
14
Pasca Perkhidmatan Pasca-Perkhidmatan Sekiranya Perkhidmatan dianggap kata nama khas, perkataan tersebut dieja dengan tanda sempang. Andainya perkhidmatan itu kata umum, maka perkataan tersebut dieja sebagai satu perkata, pascaperkhidmatan.
15
intisari Inti sari Kata majmuk, dieja terpisah.
16
…terdiri dari pelbagai…… terdiri daripada pelbagai… Kata sendi yang lebih tepat ialah daripada.
17
…sambutan menggalakan dari orang ramai …sambutan menggalakkan daripada orang ramai…
 • Akhiran an membentuk KN.
 • Akhiran kan membentuk KK.
 • Kata sendi dari untuk tempat dan masa.
 • Kata sendi daripada untuk orang, perbandingan dan asal kejadian.
18
SEKAPUR SIREH SEKAPUR SIRIH Hukum Keselarasan VokalVokal i padanannya vokal i
19
Golongan Cendikiawan Golongan Cendekiawan Kesalahan mengeja
20
menggembeling Menggembleng Kesilapan mengeja
21
Lain-lain dasar Dasar-dasar lain Hukum D – MYang diterangkan mendahului yang menerangkan. Dalam konteks ini, yang diterangkan ialah dasar.
 • Contoh-contah lain:
 • •pisang goreng bukan goreng pisang
 • •hal-hal lain bukan lain-lain hal
 • •faktor-faktor lain bukan lain-lain faktor
 • •jalan-jalan lain bukan lain-lain jalan
 • •kedai kasut bukan kasut kedai
22
tanahair tanah air Kata majmuk yang dieja terpisah.
23
Penerbitan buku ini adalah seiring… Penerbitan buku ini seiring… Tidak perlu ada kata pemeri adalah.
24
Hari Kemerdekaaan Malaysia Ke 52 Hari Kemerdekaan Malaysia Ke-52 Perlu ada tanda sempang sebelum angka 52.
25
…kerjasama erat antara sektor awam dan swasta… …kerjasama erat antara sektor awam dengan swasta… Padanan antara dan di antara ialah dengan. Sekiranya melibatkan lebih daripada dua pihak, padanannya ialah dan.
26
…menyatu padukan rakyat… …menyatupadukan rakyat… Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan apabila menerima awalan dan akhiran.
27
…tahu membezakan antara yang baik dan buruk,… …tahu membezakan antara baik dengan buruk… …tahu membezakan antara yang baik dengan yang buruk…Padanan yang tepat adalah seperti yang berikut: antara … dengan.
28
…asas di mana kesemua rakyat Malaysia terus bergerak… …asas bagi kesemua rakyat Malaysia terus bergerak… Di mana ialah kata tanya, dengan demikian tidak bolehberfungsi sebagai kata hubung.
29
kemampanan kemapanan Yang ada dalam Kamus Dewan ialah mapan. Kata mampan tidak ada dalam kamus.
30
…menyuburkan kembali sektor swasta… …menyuburkan sektor swasta kembali… Kata kerja transitif (KKT) mesti terus menerima kata nama atau frasa nama yang bertindak sebagai objek. Dalam konteks ini, KKT ialah menyuburkan, dan objeknya ialah sektor swasta.
31
…kerjasama erat antara sektor awam dan swasta …kerjasama erat antara sektor awam dengan swasta… Rujuk penjelasan di atas.