8 Apr 2014

TATABAHASA

SIRI 023 – 08
KECEMERLANGAN BAHASA MELAYU SPM – BM2.
LATIHAN PENGUKUHAN.
LATIHAN MENGESAN KESILAPAN TATABAHASA:
PENGGUNAAN KATA, FRASA KATA ATAU AYAT.
LATIHAN 8
SOALAN:
Tandakan ( / ) bagi frasa atau ayat yang tiada kesilapan tatabahasa dan tandakan ( X ) bagi frasa atau ayat yang ada kesilapan dari segi tatabahasanya.
i. Takut akan hantu ( )
ii. Takutkan hantu ( )
iii. Surat daripada Dewan Bahasa dan Pustaka ( )
iv. Surat dari Dewan Bahasa dan Pustaka ( )
v. Tan Seri (gelaran) ( )
vi. Tan Sri (gelaran) ( )
JAWAPAN:
i. Takut akan hantu ( / )
ii. Takutkan hantu ( X )
iii. Surat daripada Dewan Bahasa dan Pustaka ( / )
iv. Surat dari Dewan Bahasa dan Pustaka. ( X )
v. Tan Seri (gelaran) ( X )
vi. Tan Sri (gelaran) ( / )
Top of Form

Sumber Cikgu Zainaldin · 
Bottom of Form