26 Nov 2011

Takwim Persekolah 2012

Kumpulan A :
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu


Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am        : 203 hari
Jumlah hari cuti penggal                                           : 87 hari

Kumpulan B :Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan  Putrajaya
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am       : 203 hari
Jumlah hari cuti penggal                                           : 87 hari

22 Nov 2011

Mengadulah kepada yang sebenar !

Manusia sangat suka mengadu.

Semasa bayi sehinggalah kepada tua manusia akan mengadu dan terus mengadu.

Di pejabat-pejabat swasta mahu pun kerajaan akan disediakan peti aduan.

Setiap aduan akan diteliti, diperiksa dan diambil tindakan oleh pihak tertentu.

Namun tidak semua masalah yang diadu boleh diselesaikan oleh manusia.

Sebabnya manusia itu mempunyai kelemahan dan kekuarangan.

Justeru manusia perlu kepada kuasa GHAIB yang boleh menyelesaikan masalah mereka.

Hakikatnya manusia sangat berkehendak kepada Tuhan.

Dalam mencari Tuhan ada manusia yang tersalah dan tersilap.

Ada yang menjadikan patung sebagai Tuhan.

Ada yang menjadikan pokok, matahari, bulan, bintang dan Nabi Isa sebagai Tuhan.

Kepada merekalah ada manusia merujuk, mengadu dan meminta diselesaikan masalah.

Kasihan …, mereka sebenarnya mengadu kepada sesuatu yang tidak boleh menyelesaikan masalah.

Kasihan juga kepada mereka yang sama sekali tidak mahu mengaku kewujudan Tuhan.

Mereka ini sebenarnya menentang naluri mereka sendiri.

Diibarat seperti orang yang sedang lapar , nalurinya mahu makan. Namun apabila diberikan nasi, dia menolaknya.

Sungguh rugi.

Islam memandu manusia kepada Tuhan Yang Maha Pencipta dan yang Maha Mendengar setiap rintihan, tangisan dan rayuan daripada hamba-hamba-Nya.

Oleh itu mengadulah kepada ALLAH TUHAN YANG SEBENAR !

Firman Tuhan,

“Berdoalah kepada-KU nescaya akan Aku perkenankan bagimu”. (Surah Mukmin ayat 60) 


Sumber : Blog Abu Sofeya

20 Nov 2011

PERLEMBAGAAN KELAB BOWLING

PERLEMBAGAAN KELAB BOWLING

1.   MATLAMAT
1.1       Menjadikan sukan bowling sebagai tabiat kepada semua warga SMK .

2.   OBJEKTIF
      2.1       Memupuk sikap bekerjasama antara ahli.
      2.2       Memupuk sikap saling membantu semasa menjalankan latihan
      2.2       Menjadikan sukan sebagai sebahagian dalama kehidupan pelajar.

3.   KEAHLIAN
      3.1       Keahlian dibuka kepada semua pelajar sekolah SMK Sacred Heart
      3.2       Permohanan menjadi ahli adalah dengan cara menghadiri mesyuarat pertama dan mengisi borang keahlian yang disediakan
      3.3       Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini

4.   GURU PENASIHAT
      4.1       Guru penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.
      4.2       Guru penasihat memberi nasihat dan mempunyai kuasa mutlak merancang, melaksana atau membatalkan sesuatu aktiviti apabila difikirkan perlu.
      4.3       Guru penasihat hendaklah sentiasa hadir dan bersama-sama ahli-ahli semasa aktiviti dij alankan.
      4.4       Guru penasihat mempunyai kuasa membuat penilaian kokurikulum.
     
5.   AHLI JAWATANKUASA
      5.1       Dilantik semasa Mesyuarat Agung.
      5.2      Ahli yang hadir dan ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai AJK.
      5.3       Pemilihan AJK secara undian
      5.4       AJK kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.
      5.5       AJK yang hendak meletak jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat.
      5.6       Ahli-ahli AJK terdiri daripada:
                  5.6.1    Pengerusi
·            Menjaga kebajikan ahli kelab secara keseluruhan
·         Merancang aktiviti sepanjang tahun dan berbincang dengan ahli kelab
·         Mengenalpasti ahli-ahli yang berpotensi dan calonkan kepada Guru Penasihat
                  5.6.2    Timbalan Pengerusi
·                     Menolong Pengerusi melaksanakan tugasnya semasa Pengeursi tidak hadir
·         Menjaga disiplin ahli kelab
·         Mengambil kedatangan ahli setiap kali bermesyuarat dan menjalankan latihan


                  5.6.3    Setiausaha 1 dan 2
·                     Mencatat minit mesyuarat
·         Membuat laporan aktiviti kelab
·         Mengeluarkan notis aktiviti kelab
                  5.6.4    Bendahari
·                     Mengutip yuran daripada ahli kelab
·         Membuat akaun kelab
·         Mengeluarkan bayaran kepada AJK setelah mendapat kelulusan daripada guru penasihat
                  5.6.5    AJK Kelas
·                     Mengingati ahli dalam kelas-kelas tentang aktiviti yang dijalankan
·         Membuat promosi aktiviti

6.   KEWANGAN
      6.1       Sumber utama kewangan adalah melalui yuran yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung iaitu RM2.00 seorang.
      6.2       Kelab boleh memperoleh kewangan. melalui aktiviti pengutipan tabung.
      6.3       Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma/yuran khas bagi membiayai ahli-ahli tersebut.

7.   KEHADIRAN / PENYERTAAN
      7.1       Ahli-ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun.
      7.2       Kegagalan berbuat demikian sebanyak 3 kali tanpa sebab yang munasabah boleh dikenakan tindakan disiplin dan kehilangan hak-hak keahlian kelab.

8.   AKTIVITI
      8.1       Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat Agung atau mesyuarat AJK.
      8.2       Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan untuk pengetahuan ahli.

9.   PERATURAN-PERATURAN
      9.1       Peraturan sekolah menjadi peraturan asas.
      9.2       Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.
      9.3       Ahli-ahli yang menlanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.

10. TINDAKAN DISIPLIN
      10.1    Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan kelab dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.
      10.2     Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut:
                  10.2.1        Amaran lisan (Kali pertama)
                  10.2.2        Amaran bertulis (Kali kedua)
                  10.2.3        Amaran bertulis (Kali ketiga)
                  10.2.4        Gantung keahlian
                  10.2.5        Pecat keahlian

      10.3     Ahli yang dikenakan tindakan disiplin akan hilang semua ahli keahlian.
      10.4     Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan
                  kepada Guru Penasihat secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.

11. PINDAAN PERLEMBAGAAN
      11.1     Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga is dipinda.
      11.2     Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli, AJK, Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.
      11.3     Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan AJK akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannyajika perlu.
      11.4     Setiap pindaan yang diluluskan hendaklah dipamerkan di papan kenyataan kelab dan disahkan oleh Pengetua.

12. PEMBUBARAN PERSATUAN
      12.1 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.
      12.2     Segala hutang wajib dijelaskan. Baki Kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.

13. HAL-HAL LAIN
      13.1     Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.
      13.2     Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.

Tandatangan                           _______________      _______________      __________________
                                   (                              )    (                             )     (                                   )
                                         Setiausaha                  Pengerusi                     Guru Penasihat

Kelulusan Penolong Pendaftar Persatuan / Kelab Sekolah______________________                Cop Sekolah:                           Tarikh: ______________
 (                       )   
           Pengetua

Perlembagaan Kelab Bowling

PERLEMBAGAAN KELAB BOWLING

1.   MATLAMAT
1.1       Menjadikan sukan bowling sebagai tabiat kepada semua warga SMKA Dato' Haji Abu Hassan Haji Sail.

2.   OBJEKTIF
      2.1       Memupuk sikap bekerjasama antara ahli.
      2.2       Memupuk sikap saling membantu semasa menjalankan latihan
      2.2       Menjadikan sukan sebagai sebahagian dalama kehidupan pelajar.

3.   KEAHLIAN
      3.1       Keahlian dibuka kepada semua pelajar sekolah SMK Sacred Heart
      3.2       Permohanan menjadi ahli adalah dengan cara menghadiri mesyuarat pertama dan mengisi borang keahlian yang disediakan
      3.3       Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini

4.   GURU PENASIHAT
      4.1       Guru penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.
      4.2       Guru penasihat memberi nasihat dan mempunyai kuasa mutlak merancang, melaksana atau membatalkan sesuatu aktiviti apabila difikirkan perlu.
      4.3       Guru penasihat hendaklah sentiasa hadir dan bersama-sama ahli-ahli semasa aktiviti dij alankan.
      4.4       Guru penasihat mempunyai kuasa membuat penilaian kokurikulum.
     
5.   AHLI JAWATANKUASA
      5.1       Dilantik semasa Mesyuarat Agung.
      5.2      Ahli yang hadir dan ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai AJK.
      5.3       Pemilihan AJK secara undian
      5.4       AJK kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.
      5.5       AJK yang hendak meletak jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat.
      5.6       Ahli-ahli AJK terdiri daripada:
                  5.6.1    Pengerusi
·            Menjaga kebajikan ahli kelab secara keseluruhan
·         Merancang aktiviti sepanjang tahun dan berbincang dengan ahli kelab
·         Mengenalpasti ahli-ahli yang berpotensi dan calonkan kepada Guru Penasihat
                  5.6.2    Timbalan Pengerusi
·                     Menolong Pengerusi melaksanakan tugasnya semasa Pengeursi tidak hadir
·         Menjaga disiplin ahli kelab
·         Mengambil kedatangan ahli setiap kali bermesyuarat dan menjalankan latihan


                  5.6.3    Setiausaha 1 dan 2
·                     Mencatat minit mesyuarat
·         Membuat laporan aktiviti kelab
·         Mengeluarkan notis aktiviti kelab
                  5.6.4    Bendahari
·                     Mengutip yuran daripada ahli kelab
·         Membuat akaun kelab
·         Mengeluarkan bayaran kepada AJK setelah mendapat kelulusan daripada guru penasihat
                  5.6.5    AJK Kelas
·                     Mengingati ahli dalam kelas-kelas tentang aktiviti yang dijalankan
·         Membuat promosi aktiviti

6.   KEWANGAN
      6.1       Sumber utama kewangan adalah melalui yuran yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung iaitu RM2.00 seorang.
      6.2       Kelab boleh memperoleh kewangan. melalui aktiviti pengutipan tabung.
      6.3       Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma/yuran khas bagi membiayai ahli-ahli tersebut.

7.   KEHADIRAN / PENYERTAAN
      7.1       Ahli-ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun.
      7.2       Kegagalan berbuat demikian sebanyak 3 kali tanpa sebab yang munasabah boleh dikenakan tindakan disiplin dan kehilangan hak-hak keahlian kelab.

8.   AKTIVITI
      8.1       Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat Agung atau mesyuarat AJK.
      8.2       Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan untuk pengetahuan ahli.

9.   PERATURAN-PERATURAN
      9.1       Peraturan sekolah menjadi peraturan asas.
      9.2       Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.
      9.3       Ahli-ahli yang menlanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.

10. TINDAKAN DISIPLIN
      10.1    Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan kelab dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.
      10.2     Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut:
                  10.2.1        Amaran lisan (Kali pertama)
                  10.2.2        Amaran bertulis (Kali kedua)
                  10.2.3        Amaran bertulis (Kali ketiga)
                  10.2.4        Gantung keahlian
                  10.2.5        Pecat keahlian

      10.3     Ahli yang dikenakan tindakan disiplin akan hilang semua ahli keahlian.
      10.4     Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan
                  kepada Guru Penasihat secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.

11. PINDAAN PERLEMBAGAAN
      11.1     Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga is dipinda.
      11.2     Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli, AJK, Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.
      11.3     Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan AJK akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannyajika perlu.
      11.4     Setiap pindaan yang diluluskan hendaklah dipamerkan di papan kenyataan kelab dan disahkan oleh Pengetua.

12. PEMBUBARAN PERSATUAN
      12.1 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.
      12.2     Segala hutang wajib dijelaskan. Baki Kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.

13. HAL-HAL LAIN
      13.1     Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.
      13.2     Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.

Tandatangan                           _______________      _______________      __________________
                                   (                              )    (                             )     (                                   )
                                         Setiausaha                  Pengerusi                     Guru Penasihat

Kelulusan Penolong Pendaftar Persatuan / Kelab Sekolah______________________                Cop Sekolah:                           Tarikh: ______________
 (                                )   
           Pengetua

Pelan operasi kelab bowling 2012

Pelan Operasi (Tahun 2012)
1.      Kempen Keahlian
Aktiviti: 1. Promosi sukan bowling            
Tarikh pelaksanaan:  Bulan Pertama Persekolahan
Pelaksana :  AJK Sesi 2011/2012
Kos :  Tiada
Pelaksanaan :
a.      Menyediakan aktiviti-aktiviti tahunan persatuan.
b.      Mempromosikan sukan bowling dari kelas demi kelas kepada semua peloajar sesi pagi dan sesi petang.
c.      Mempaparkan iklan di setiap kelas.
Indikator kejayaan : Penambahan bilangan ahli.

Aktiviti : 2. Pertandingan antara ahli @ kelas
Tarikh pelaksanaan:  Bulan Mac, Julai 2011
Pelaksana : AJK Sesi 2010/2011 dan sesi 2011/12
Kos : RM200
Pelaksanaan :
a.      Urusan pertandingan
b.      Pertandingan
Indikator kejayaan :  Menarik minat pelajar dan menunjukkan kemajuan dalam cara bermain.
2.      Mengadakan Latihan Berkualiti
Aktiviti: 1. Menghadiri Kursus Sains Sukan & Kursus Kejurulatihan Bowling
Tarikh pelaksanaan:  Jika ditawarkan
Pelaksana :  Guru Penasihat
Kos :  Tuntutan menghadiri kursus
Pelaksanaan :
a.      Pihak sekolah mencalonkan guru penasihat untuk menghadiri kursus jika ada.
Indikator kejayaan :  Kualiti latihan meningkat dan seterusnya mendapat kedudukan yang lebih baik dalam pertandingan peringkat Negeri Sembilan.

Aktiviti : 2. Mendapat Khidmat Kejurulatihan daripada Bekas Pelajar
Tarikh pelaksanaan:  Sepanjang tahun
Pelaksana :  Bekas pelajar
Kos : Yuran RM30 seorang per bulan
Pelaksanaan :
a.       Mendapat kelulusan pihak sekolah.
b.      Menghubungi pihak Seremban parade Superbowl
c.       Pembentukan pasukan sekolah
d.      Latihan berjadual.
Indikator kejayaan :  Kualiti laithan meningkat dan seterusnya mendapat keduudkan yang lebih baik dalam pertandingan peringkat Negeri Sembilan.3.      Meningkatkan Pencapaian
Aktiviti: 1. Menjalani Latihan Biasa          
Tarikh pelaksanaan:  2 kali setiap bulan
Pelaksana :  Guru Penasihat
Kos :  Tiada
Alatan :  Tiada
Pelaksanaan :
a.      Pemilihan pasukan sekolah pada pertengahan bulan Januari 2011
b.      Latihan berjadual
Indikator kejayaan : Mendapat kedudukan yang lebih baik dalam pertandingan negeri.

Aktiviti : 2. Menjalani Latihan Intensif
Tarikh pelaksanaan:  Bulan April - Ogos 2012
Pelaksana :  Guru Penasihat
Kos : Tiada
Pelaksanaan :
a.      Pemilihan pasukan SMKADAHAS pada pertengahan bulan Jun 2012.
b.      Latihan intensif berjadual dan sistematik
Indikator kejayaan : Mendapat kedudukan yang lebih baik dalam pertandingan negeri.
Perancangan Taktikal (Tahun 2012)
1.       Projek Keahlian
Nama Projek : Kempen Keahlian
Objektif :
a.       Menambah bilangan ahli khasnya ahli sesi petang.
b.      Mempopularkan sukan bowling kepada ahli-ahli baru.
Penetapan Dasar: - Guru Penasihat & AJK Kelab.
Aktiviti: - Promosi sukan Bowling
-          Pertandingan antara ahli @ kelas
Pemantauan : Guru penasihat

2.       Projek Meningkatkan Kualiti Latihan
Nama Projek: Meningkatkan Kualiti melatih ahli-ahli kelab.

Objektif:
a.       Meningkatkan pengetahuan & pengalaman guru penasihat dalam kejurulatihan terutamanya dari segi strategic dan taktik pengurusan pasukan sekolah
b.      Meningkatkan kualiti melatih pemain-pemain melalui pelbagai teknik & taktik yang betul & berkesan.
Penetapan Dasar: Pelaksana Kejurulatihan & guru penasihat
Aktiviti : - menghadiri kursus
-          Khidmat kejurulatihan bekas pelajar
Pemantauan : PKKK & Pengetua
3.       Projek Meningkatkan Pencapaian
Nama Projek : Meningkatkan pencapaian melalui latihan intensif pasukan sekolah
Objektif : meningkatkan prestasi pencapaian dalam pertandingan peringkat negeri.

Penetapan Dasar: guru penasihat
Aktiviti: - Latihan Biasa
-          Latihan intensif

Pemantauan : Guru Penasihat
Perancangan Strategik (Tahun 2012-2013)
1.         Program Keahlian
1.1 Meningkatkan keahlian sebanyak 10% setiap tahun .

   Sasaran bilangan ahi
   TOV

2011
2012
1.1
55
60
1.2
25
30


2.         Program Latihan Berkualiti
2.      Menambahkan pengetahuan dan pengalaman guru penasihat dalam sukan bowling.
2.2    Meningkatkan kualiti cara melatih
2.3    Pelajar mendapat latihan yang berkualiti

   Sasaran Pencapaian Latihan Berkualiti
   TOV

Guru Penasihat lebih
2011
Menguasai kemahiran asas dalam kejurulatihan
2012
Menguasai taktik


Pemain-pemain lebih
2011
Menguasai kemahiran asas dalam permainan
2012
Menguasai cara berlatih
3.         Program Pencapaian
3.1 Meningkatkan kedudukan dalam pertandingan Peringkat Negeri Sembilan bagi kategori lelaki dan perempuan umur 15 tahun dan 17  tahun ke bawah

   Sasaran Pencapaian
   TOV

2012
2013
Umur 13
Separuh akhir
Akhir
Umur 15
Separuh akhir
Akhir
Umur 16
Separuh akhir
Akhir
Umur17
Separuh akhir
Akhir


【OBJEKTIF】

  • Memupuk sikap bekerjasama antara ahli.
  • Memupuk sikap saling membantu semasa menjalankan latihan
  • Menjadikan sukan sebagai sebahagian dalam kehidupan pelajar.

【VISI】

Kelab Bowling menjadi model kelab di Negeri Sembilan.

【MISI】

Kelab Bowling menjadikan sukan bowling sebagai tabiat kepada semua warga SMKA DATO' HAJI ABU HASSAN HAJI SAIL.
PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2012

PERSATUAN BAHASA MELAYU


PERSATUAN BAHASA MELAYU

Pelan Taktikal/Program
Objektif
Tanggungjawab
Tarikh Mula
Tarikh Akhir
Kos/Sumber
   1.1
Meningkatkan bilangan  pemimpin pelajar dari persatuan
1.1.1
Menyediakan kerja projek bagi setiap persatuan yang diketuai oleh pelajar sendiri.
Melahirkan sikap bertanggungjawab ketua dan mewujudkan kerjasama  yang menyeluruh kepada semua ahli persatuan dengan AJK Tertinggi
Guru –guru penasihat dan AJK tertinggi persatuan

Januari 2012
Julai 2012
Kutipan persatuan 
1.1.2
Melibatkan  AJK persatuan dalam   Kursus-kursus Asas Kejurulatihan
Memberi  pendedahan ilmu menjadi pemimpin kepada pelajar dalam program-program yang dianjurkan .
Guru –guru penasihat dan AJK tertinggi persatuan

Januari 2011
Julai 2011
Kutipan persatuan 
1.2
Meningkatkan  prestasi dalam sekolah  yang lebih cemerlang khususnya dalam pertandingan koakademik
1.2.1
Menyertai pertandingan peringkat negeri
Menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh agensi luar yang berkaitan dan JPM.
Guru –guru penasihat dan AJK tertinggi persatuan
Januari 2012
Julai 2012
Kutipan persatuan
1.3
Meningkatkan bilangan penyertaan pelajar bukan Melayu dalam pertandingan koakademik
1.3.1
Menyediakan aktiviti-aktiviti yang berbentuk pertandingan 1 Malaysia
Menggalakkan lebih ramai pelajar bukan Melayu menyertai apa-apa  pertandingan yang dianjurkan oleh persatuan dan sekolah serta JPM
Guru –guru penasihat dan AJK tertinggi persatuan

Januari 2012
Julai 2012
Kutipan persatuanPERANCANGAN STRATEGIK LIMA TAHUN
PERSATUAN BAHASA MELAYU

Bidang
Peningkatan
Objektif

KPI
2011
2012
2013
2014
2015


BAHASA MELAYU
4.1
Meningkatkan bilangan  pemimpin pelajar dari persatuan
Peratus bilangan pelajar yang menjadi AJK tertinggi
35%
40%
45%
50%
55%
4.2
Meningkatkan  prestasi dalam sekolah  yang lebih cemerlang khususnya dalam pertandingan koakademik
Bilangan pencapaian Peringkat Negeri bertambah
30%
35%
40%
45%
50%
4.3
Meningkatkan bilangan penyertaan pelajar  dalam pertandingan koakademik
Bilangan penyertaan bertambah
15%
20%
25%
30%
35%