5 Okt 2013

MURID CEMERLANG SEKOLAH TERBILANG

PENJAGAAN DAN PENINGKATAN IMEJ SEKOLAH
 • Penglibatan diri dalam aktiviti sekolah.
 • Sahsiah dan sikap yang positif.
 • Mematuhi peraturan sekolah.
 • Memberi sokongan moral.
 • Mengharumkan nama sekolah.
 • Menghormati warga sekolah.
CIRI-CIRI/SIKAP MURID YANG POSITIF
 • Menjaga dan meningkatkan imej sekolah
 • Sentiasa berdisiplin.
 • Menghormati pendapat komuniti sekolah.
 • Mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat.
KEBAIKAN SAHSIAH DAN SIKAP POSITIF MURID KEPADA SEKOLAH
 • Sekolah menjadi tempat yang selamat dan selesa untuk belajar.
 • Sekolah menjadi tempat kecemerlangan murid.
 • Sekolah mendapat sokongan daripada ibubapa dan komuniti di sekitar sekolah.
 • Peningkatan budaya ilmu.
 • Budaya penyayang dapat dipupuk.