10 Mac 2012

LAPORAN KURSUS PKJR PERINGKAT SEKOLAH

LAPORAN PELAKSANAAN KURSUS PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA ( PKJR )
DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TINGKATAN SATU
Semua guru yang telah menghadiri Kursus Pendidikan Keselamatan Jalan Raya ( PKJR ) diminta menjalankan Kursus Dalaman di peringkat sekolah masing-masing. Laporan Kursus Dalaman yang telah diadakan hendaklah dihantar kepada :
PPD Daerah
_____________________________________________________________________________________
SEKOLAH :
TARIKH :
MASA :
TEMPAT :
KEHADIRAN :

1. OBJEKTIF

2. SASARAN

3. BILANGAN KELAS ( TINGKATAN SATU )

4. BILANGAN GURU MENGIKUTI KURSUS PKJR

5. JADUAL WAKTU BAHASA MALAYSIA ( TINGKATAN SATU )
5.1 Senarai guru ( Bahasa Malaysia T1 )
5.2 Opsyen guru
5.3 Kelas T1 yang diajar ( Mata Pelajaran Bahasa Malaysia )

6. KEKUATAN KURSUS PKJR YANG DIADAKAN

7. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN KURSUS PKJR


Disediakan,

……………………………………………………………………….
( Nama : )

Disahkan,
…………………………………………………………………………..